Giải trí

Nhân viên văn phòng chỉ đi bộ 600 bước chân một ngày

Nhân viên văn phòng chỉ đi bộ 600 bước chân một ngày

Khảo sát của Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho thấy nhiều nhân viên văn phòng hàng ngày chỉ đi bộ khoảng 600 bước chân.

Chi tiết »